KIDS Escola Infantil

  • "L'educació ajuda la persona a aprendre a ser el que és capaç de ser." - Hesíodo, poeta de l’antiga Grècia
    Projecte educatiu

Coneix el centre, el nostre personal docent i la nostra tasca. 

Benvingut a l'Escola Infantil Kids on Aprendre és Créixer

L’escola infantil Kids és una escola Bilingüe neix convençuda de la importància dels primers anys de vida pel correcte desenvolupament de la persona. Una escola activa on el nen observa, crea, experimenta i és el protagonista dels seu propi aprenentatge. Una escola on desenvolupar la sensibilitat artística i la creativitat en els infants és una prioritat.

L’objectiu és estimular el desenvolupament de les grans capacitats que té tot infant al néixer, de manera ordenada, potenciant aptituds, predisposicions i la personalitat de cadascun en la seva globalitat.

El cervell no creix amb el temps sinó que creix amb l’ús. El nostre objectiu és transmetre a l’Infant seguretat, entusiasme, motivació i dotar-lo de les destreses necessàries per integrar-lo amb èxit a l’etapa d’escolaritat primària.

We aim to teach our children the following skills

  • Kindness
  • Independence
  • Determination
  • Strength

PERQUÈ L’ESCOLA KIDS EN ELS PRIMERS ANYS DE VIDA (0-6 ANYS)