KIDS Services

Horaris: de dilluns a divendres de 8:00h a 19:30h. Més informació

Comunicació Casa/Escola

  • Home
  • Escola infantil
  • Comunicació Casa/Escola
La importància de la comunicació Casa/Escola

És important que les relacions que s’estableixen entre pares i personal educatiu siguin de confiança i respecte mutu. Educar és una corresponsabilitat entre casa i escola. Esperem i desitgem ser una gran família on tots ens sentim identificats i així assolir amb èxit la tasca educativa que el vostre infant tant es mereix. Per garantir una estreta relació entre l’escola i els pares, cada infant té el seu diari com a eina diària de comunicació, i també es fan tutories i informes bi-anuals.

Els Diaris

Aquest és el nom que tenen les llibretes que tots els infants de l’escola Kids porten diàriament a la motxilla. La seva finalitat és servir d’enllaç casa-escola , per tal que els pares puguin participar en la bona marxa del infant a l’escola.

Tutories i informes

Les educadores estan a disposició dels pares per a tutories personalitzades trimestralment amb l’objectiu de fer el seguiment de l’evolució de l’infant.

Es lliuraran dos informes anuals fent el seguiment individualitzat dels vostres fills. Un d’adaptació a finals del primer trimestre i el segon més global a final de curs on especifiquen els avenços i aprenentatges aconseguits.

Reunions informatives

Abans de començar el curs l’escola organitza una trobada amb tots els pares per presentar les aules i les educadores així com explicar a grans trets el projecte i escoltar els neguits que puguin tenir els pares. Al mes d’octubre tenen lloc les reunions especifiques de cada aula on es presenten els projectes i objectius.