KIDS Services

Horaris: de dilluns a divendres de 8:00h a 19:30h. Més informació

Instal·lacions

  • Home
  • Escola infantil
  • Instal·lacions

Perfectament comunicat, situat al centre d'Andorra la Vella a escassos metres del parc central, Kids Services compta amb 460m2 d’instal.lacions destinades a la petita infància.

Cuina

La nostra cuinera elabora cada dia cinc tipus de menús diferents estructurats cuidadosament per a una dietista diplomada. Aquests estan basats en aliments frescos, i fruites i verdures de temporada. Pels més petits, menys d’un any, seguim les pautes de cada pediatra per a la introducció de nous aliments. A petició dels pares també s’elaboren dietes astringents i laxants.

L’estona del dinar és una de les més importants, procurem que el moment dels àpats sigui relaxat, conscient i educatiu. Els ensenyem a seure bé a la cadira, a mastegar, a menjar sols, a utilitzar els estris correctament, a desenvolupar el sentit del gust i gaudir dels àpats en companyia dels companys.

Menjadors

L’escola disposa de dos menjadors, un pels petits i un altre pels més grans. Això permet treballar de manera individualitzada l’adquisició dels hàbits alimentaris i socials i a l’hora respectar el ritme de cada grup.

Pati

El pati de l’escola és el lloc d’esbarjo per excel•lència. Hi ha la caseta, el sorral, els tobogans, els balancins i una varietat de cotxes, camions i tricicles que fan la joia de més d’un. El pati també permet desenvolupar certes activitats a l’aire lliure com fer activitats físiques, circuits dirigits, jocs populars i quan arriba el bon temps hi fem els jocs d’aigua.

Aules psicomotrius

L'escola compta amb dues aules de psicomotricitat, una pels nadons fins a l’any i una altra adaptada als infants de 1 a 3 anys. Hi han mòduls de psicomotricitat amb els quals es munten circuits, tatamis, piscina de boles, cercles i pilotes de diferents mides i colors, i un circuit sensorial que es travessa descalç.

També com a part de l’activitat d’estimulació hi ha una escala de braquiació que fomenta la seguretat en els desplaçaments i a l’hora potencia tota la part motora-visual. Els infants travessen l’escala amb patró creuat marcant el ritme del balanceig.

Educació motriu

La motricitat de la persona s’inicia amb l’adquisició i el control de postures fins l’assoliment de la posició vertical, el desplaçament i la utilització de les mans com a instrument de transformació i de creació.

En aquest àmbit dediquem estones a conèixer el propi cos i descobrir les seves possibilitats, des de totes les vessants: sensacions, percepcions, lateralitat, diferents tipus de desplaçaments, la manipulació d’objectes i la coordinació oculo-motriu, els equilibris, els salts, els girs...

Aules

Missió i objectius

El nostre objectiu és ajudar als infants a desenvolupar harmònicament la seva personalitat en un entorn adaptat, estimulant i afectuós. Els ensenyem a ser independents i sociables, per tal d’augmentar la pròpia autoestima. Els donem la possibilitat de relacionar-se i compartir experiències amb altres infants i adults. Els fem descobrir valors, hàbits i pautes de conducta que els serviran per tenir més autonomia personal i doncs més seguretat. A traves de les diferents activitats, els ajudem a anar consolidant el propi procés intel·lectual, tenint en compte les capacitats de cadascú.

En els objectius marcats a cada aula busquem a assolir l’excel•lència intel•lectual, física, i social, consolidar el procés intel•lectual dels infants tenint en compte el seu grau d’evolució més que la pròpia edat cronològica. Mirem d’estimular el cervell per tal de fer créixer les pròpies capacitats de cada infant de manera significativa, en un ambient de joc i d’afecte, ja que a tots els infants gaudeixen aprenen. Més l’Infant és petit més facilitat tindrà per aprendre i un entorn estimulant i apassionant ho propiciarà.

Aula de les Marmotes (Prescolar 0)

Es l’aula dels nadons fins a l’any d’edat. Compta amb un dormitori amb tretze bressols, una aula d’activitats i una aula annexa connectada de psicomotricitat amb una piscina de boles i amb mòduls psicomotrius. Una educadora i dues auxiliars vetllen per la cura dels nadons i duen a terme la graella horària d’activitats estipulada. Són els que fan el canvi més important durant el curs escolar ja que passen d’una total dependència de l’adult a una certa autonomia. Poques vegades comparteixen joguines, però si els hi agrada observar i manipular-ho tot. Es potencia la psicomotricitat global, fina i grossa, la comunicació, el desenvolupament inicial dels 5 sentits... S’organitzen activitats col•lectives de curta durada com ara el passe de Bits, manipular instruments musicals, cantar cançons jocs de falda, contes amb suport, la "panera dels tresors", jocs guturals, exercicis de desplaçaments diversos... Per tal de respectar els diferents nivells maduratius, l’aula s’organitza en dos grups per tal que les activitats dutes a terme puguin donar resposta a totes les seves necessitats.

Aules de Esquirols i Daines (Prescolar 1)

Hi han dues aules de P-1 i els infants estan repartits per semestre. Els del primer semestre de l’any van a l’aula de les Daines i els del segon semestre van a l’aula dels Esquirols. A més de reforçar els objectius assolits a P-0 es desenvolupa l’autonomia personal i social.

Esquirols: Aquests infants ja comencen a caminar adquirint cada dia més estabilitat. Al llarg del curs augmenten les seves possibilitats a l’hora de manipular objectes, fer encaixos, pintar, estripar papers, fer construccions, endreçar les joguines... També poden seguir un conte amb suport visual , i els hi agraden molt les titelles i les cançons. S’inicien les relacions de petit grup i cada vegada participen més en les activitats col•lectives.

Daines: Ja comencen a menjar solets sense embrutar-se massa, s’inicien en el control d’esfínters. Inicien una evolució molt evident en l’àrea de llenguatge, doncs ja comencen a utilitzar frases curtes i saben expressar el que volen . Els hi agrada explorar tot allò que tenen al seu abast , i tenen molta necessitat de moviment.

Aules de Cabirols i Isards (Prescolar 2)

Aquestes son les aules dels més grans. L’espai dedicat a taules i cadires es més present.

Cabirols: El seu grau d’autonomia ha augmentat força, doncs la majoria aprèn a controlar els esfínters en el primer trimestre del curs. Parlen cada cop més clar. Tenen força autonomia i mengen sols. Ja tenen control del propi cos, i s’inicien en la pràctica del joc simbòlic. Són capaços de jugar en petits grups de dos o tres nens i ho fan de forma espontània.. Posen atenció a moltes coses, tot els interessa, saben esperar i respondre a les orientacions fetes a tot el grup. Gaudeixen molt en totes les activitats d’expressió, d’observació, imaginació, els jocs col•lectius , les danses, els titelles , les cançons ,...

Isards: Mantenen petites converses amb els adults. Cada vegada funcionen més com a grup i s’hi senten identificats. Ja saben treballar i jugar per racons d’activitat i poden dur a terme petits projectes. Parlen amb frases curtes, fan moltes preguntes i també saben donar explicacions. La seva motricitat fina els permet fer exercicis de destresa i ja tenen assumit el control d’esfínters. Saben estar concentrats fent activitats d’aprenentatge , i mostren interès per aprendre. Els seus dibuixos ja comencen a tenir significat. Tenen molta autonomia i els hi agrada gaudir-ne.