KIDS Services

Horaris: de dilluns a divendres de 8:00h a 19:30h. Més informació

Qualitat i innovació

  • Home
  • Escola infantil
  • Objectius
  • Qualitat i innovació

El nostre objectiu és ajudar als infants a desenvolupar harmònicament la seva personalitat en un entorn adaptat, estimulant i afectuós. Els hi ensenyem a ser autònoms, sociables i propiciar que tinguin una alta autoestima. Es pretén fomentar valors, hàbits i pautes de conducta que els serviran per tenir més autonomia personal i doncs més seguretat. A traves de les diferents activitats, els ajudem a anar consolidant el propi procés intel·lectual, tenint en compte les capacitats de cadascú. Els infants es senten identificats amb un entorn amb el qual es relacionen i comparteixen experiències.

L’eix principal de la nostra línia educativa es basa en l’aprenentatge primerenc. Aquest consisteix en un conjunt d’activitats pensades per desenvolupar les capacitats que té cada nen així com prevenir possibles deficiències i retards evolutius que puguin sorgir tant a nivell psíquic, físic o sensorial.

L’estimulació primerenca desenvolupa el sistema nerviós donant al cervell l’estructura necessària, afavorint les connexions neurals i la creació de la seva xarxa, augmentant el nombre de sinapsis. Fent un paral•lelisme amb una xarxa viària, a més connexions més quantitat de trànsit pot circular i més ràpidament. Això vol dir que un cervell estimulat tindrà més connexions neuronals i doncs més facilitat per l’aprenentatge . Cal tenir en compte que el cervell creix amb el ús i no amb el temps i el desenvolupament d’un bon aprenentatge no depèn exclusivament de l’edat del nen sinó dels estímuls que rebi i les oportunitats que tingui de respondre-hi.

“Un gran nombre de possibilitats de desenvolupament és perden a edats molt joves perquè no se’ls hi dona la possibilitat de revelar-se”
JAROSLOV KOCH

“L’estimulació permet el desenvolupament del cervell i facilita l’aprenentatge” “Cada nen té la capacitat de destacar, només cal donar-li la oportunitat de desenvolupar tot el seu potencial intel•lectual i motriu”
GLENN DOMAN

“L’infant no distingeix entre jugar i aprendre. Per ell, aprendre es passar mitjançant el joc, a activitats que li permetin conèixer el món exterior”
RACHEL COHEN

"Ningú vol ni pot aprendre tant ni tant bé com un nen de menys de 3 anys”
VICTOR ESTALAYO