KIDS Services

Horaris: de dilluns a divendres de 8:00h a 19:30h. Més informació

Projecte educatiu

  • Home
  • Escola infantil
  • Projecte educatiu

De caràcter privat, Kids Services va ser fundat l’any 2002 quan es pren la iniciativa de crear un centre de qualitat pedagògica enfocat a la primera infància amb la voluntat de donar un servei diferenciat i innovador a aquelles famílies que pensen, com nosaltres que, tots els infants tenen al néixer unes grans capacitats i que un entorn, uns recursos i els estímuls adequats permetran el seu correcte desenvolupament.

L’escola infantil KIDS introdueix un concepte d’atenció a la infància on l’objectiu és estimular el desenvolupament d’aquestes capacitats de manera ordenada, potenciant aptituds, predisposicions i la personalitat de cadascun en la seva globalitat. L’adquisició de destreses i habilitats no depèn de l’edat cronològica del nen sinó dels estímuls rebuts i de les oportunitats que tingui de respondre-hi. El cervell no creix amb el temps sinó que creix amb l’ús. El nostre objectiu és transmetre a l’Infant seguretat, entusiasme, motivació i dotar-lo de les destreses necessàries per integrar-lo amb èxit a l’etapa escolar. Sense deixar de banda la importància d’aprendre jugant, de manera divertida i distesa en un marc d’afecte i familiaritat.

L’assimilació del contingut del pla pedagògic dotarà l’Infant d’una capacitació que va més enllà del que pot ser l’atenció d’una llar d’infants en sí, ja que aquest haurà acumulat i adquirit un bagatge que li permetrà ser més autònom i segur de si mateix i gaudir d’una major facilitat d’aprenentatge durant la seva escolarització.

L'escola

L’escola Kids és una escola que neix convençuda de la importància dels primers anys de vida pel correcte desenvolupament dels infants. Una escola on s’estima i un es sent estimat. Una escola que veu en el joc la principal font d’estimulació, l’instrument per aprendre, gaudir i comunicar-se. Una escola activa on el nen observa, crea i experimenta, sempre amb l'acurada atenció de les educadores. Una escola que té molt present la sensibilitat artística: música, plàstica, motricitat, ... Una escola que vol, necessita i exigeix una col·laboració responsable dels pares.