KIDS Escola Infantil

Projecte educatiu

 • Home
 • Escola infantil
 • Projecte educatiu

L’educació infantil és una etapa que contribueix al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les famílies. En aquest entorn, proporcionem als nens i nenes un clima de confiança on se senten acollits per créixer i aprendre.

 • 1er cicle 0-3anys
  Estimulació cognitiva, motriu i social per desenvolupar el millor de les capacitats i potencialitats de cada infant.
  A l’escola Kids som conscients que en aquests primers anys de vida s’estableixen connexions neuronals que es multipliquen quan posem als nostres alumnes en contacte amb l’estimulació exterior. Les sinapsis donaran lloc a estructures funcionals del cervell que són la base per desenvolupar els diferents aprenentatges. Aprofitem aquest moment per estimular i activar tot un seguit de condicions que desenvolupin el potencial dels nostres alumnes.

 • 2n cicle 3-6anys
  Seguim el currículum internacional. Vehiculem principalment en anglès. El programa es base en el currículum internacional i es centra en l’aprenentatge globalitzat i experimental.
  El nostre principal objectiu és el desenvolupament integral de l’infant i de les seves capacitats d’indagació i descobriment, potenciant el benestar acadèmic, social i emocional dels alumnes i animant-los a desenvolupar totes les seves capacitats per fer-ne alumnes competents.