KIDS Escola Infantil

Equip educatiu

  • Home
  • Escola infantil
  • Equip educatiu

La qualitat d’un programa educatiu depèn en gran mesura de la motivació i la qualificació del personal docent. A l’escola Kids seleccionem rigorosament el nostre personal, no només basant-nos en una bona qualificació en els àmbits relacionats amb l’educació sinó també posant particular èmfasi a seleccionar persones actives, motivades, que disfrutin amb la feina que fan, predisposades a l’aprenentatge continu, amb un gran esperit de treball en equip i amb uns valors que ens uneixen en la noble tasca d’educar. Aquests són ingredients fonamentals per tal de poder prestar un servei educatiu de qualitat.

La nostra tasca com a professionals de la infància respon a la voluntat de donar la millor resposta educativa als alumnes per tal de fer-ne infants feliços, autònoms, amb una alta autoestima, cercant a fer realitat els desitjos de tot èser humà: aconseguir ser homes i dones optimistes i motivats per tal de fer possible una societat millor.

Tenir els infants contents amb ganes d’aprendre coses noves ve en gran part atribuït al entusiasme de l’equip i això implica que vosaltres pares també us sentiu satisfets i feliços amb l’elecció del nostre centre. El nostre èxit es manifesta a través del bon humor, els somriures i els progressos dels infants.

L’equip educatiu està integrat per educadores titulars, auxiliars, una mestra d’anglès i una de francès que porten a terme els tallers de llengua i una mestra de música que desenvolupa l’activitat d’iniciació a la música.

Pel que fa al personal no docent comptem amb una cuinera, una ajudant de cuina, una dietista i vàries empleades de neteja.

Cada aula compta amb una educadora titular i una auxiliar. També hi ha educadores auxiliars de suport que estan presents segons l’activitat desenvolupades.