KIDS Services

Horaris: de dilluns a divendres de 8:00h a 19:30h. Més informació

Tallers pedagògics i sortides

  • Home
  • Escola infantil
  • Tallers pedagògics i sortides

Totes les activitats estan pensades per afavorir el desenvolupament integral dels infants, ajudar-los a fer camí cap a la pròpia autonomia personal i el respecte. Es busca a que siguin capaços d’experimentar, expressar-se, estar segurs d’ells mateixos, estimar, ser feliç.

Taller de llenguatge en llengua estrangera (Anglès i Francès)

Les connexions neuronals es van formant de forma gradual i com més s’utilitzen més eficientment van funcionant. La predisposició innata en els bebès per aprendre qualsevol idioma es va perdent a mida que l’infant va creixent; és per això que si volem que els nostres fills aprenguin un nou idioma com més aviat ho facin millor! La primera etapa de la vida és doncs el moment òptim per aprendre idiomes ja que l’adquisició d’una nova llengua no suposa cap esforç. El fet de començar aviat permet una absorció natural del nou idioma que es fa a través del joc i les experiències.

Es proposa doncs un mètode d'ensenyament lúdic a partir d'experiències quotidianes, amb la Granny com a personatge vehicular de l’activitat d’anglès i la Madame Lilly pel que fa el taller de francès. Aquests tallers són una eina més de joc que proporciona moments molt divertits.

Taller de teatre i representacions

El taller de teatre és educació i diversió. Juguem a imitar, a crear i aprenem a participar i col•laborar amb el grup. Mitjançant el taller de teatre oferim als nens la oportunitat de desenvolupar la expressió verbal i corporal, estimular la seva capacitat de memòria i la seva agilitat mental. També serveix perquè els nens retinguin petits diàlegs i vagin millorant la seva dicció. Així el nen adquireix autoestima, respecte, aprèn a escoltar i a expressar les seves emocions i a mostrar-se davant els altres.

Educació Musical

La música és molt important en la vida de les persones a nivell emotiu. Ens ajuda a desenvolupar la personalitat, és una eina per a la comunicació, la relació, el comportament, el coneixement del propi cos....

És per tot això que el llenguatge musical és un dels que més utilitzem per tal que els nens i nenes es familiaritzin amb les diferents situacions del seu entorn.

A la nostra escola, la música forma part de totes les activitats exceptuant les de llenguatge. Tenim cançons per ballar, cantar, escoltar, relaxar... La música també ens serveix per donar consignes cara als hàbits : La cançó de bon dia, per fer el tren i sortir de la classe, recollir les joguines, de comiat...

L’activitat musical durant els primers anys de vida ha de complir una funció lúdica i creativa. La música, per ella mateixa, és capaç de relaxar, d’assossegar, de fer experimentar diferents sensacions, permeten així diversió i plaer. Representa una altra manera de sentir-se feliç.

Per concloure l’activitat de música s’organitza a final de curs una sortida conjunta amb pares al palau de la Música de Barcelona per gaudir d’una representació musical adaptada a infants de 2 a 3 anys.

Taller d’artistes, titelles i contes,Taller de cuina, Joc simbòlic

Els sentits són les vies per les quals els nens reben informació. El desenvolupament sensorial és global, quan estimulem un sentit ho fem amb els altres.

Així dons l’educació sensorial consisteix en educar la percepció visual, auditiva i tàctil, en totes les seves manifestacions: plàstica, musical, dinàmica... així com la sensibilitat davant de les persones, els fets i les coses. La percepció del gust per exemple està subjecta a un aprenentatge progressiu, passant d'un aliment a una amplia gamma de productes alimentaris. L’educació de l’olfacte és latent en els infants des del primer any de vida.

El llenguatge plàstic és un dels mitjans de comunicació que disposa l'infant per expressar tant el que va descobrint del seu entorn, com el que succeeix en el seu món intern. Permet descobrir vivències, sentiments, fent ús d’elements conceptuals i visuals, propis d’aquest llenguatge. Aquestes activitats desenvolupen la sensibilitat, la creativitat i la intel•ligència dels infants.

Foment de l’hàbit de lectura

L'inici a la lectura i el camí per convertir-la en un hàbit ha de ser de la mà de l'adult. No podem pretendre que l’infant adquireixi l’hàbit de llegir per si mateix només pel fet de regalar-li un conte.

Des de l’escola i per complementar el treball dut a terme a casa busquem a crear una relació basada en la comunicació, la complicitat i l’afectivitat en la que els protagonistes seran els nens, nosaltres i els contes. Partim de la base de que la 'lectura' significa desxifrar paraules però també imatges. L’infant comença a interessar-se pels contes quan reconeix i es reconeix. Per això els primers contes que poden cridar-li l'atenció son aquells en els que pugui identificar objectes del seu entorn.

Una altra etapa comença quan l’infant s’identifica amb el protagonista a través de situacions conegudes en les que se sent implicat afectivament. De sobte s’adona de que en el conte succeeixen coses i llavors se li ha d'oferir petites narracions, que podran ser més extenses i elaborades a mida que vagi passant el temps.

Una bona manera d’exposar els nostres fills a una bona dosi de llenguatge és llegir-los contes. Compartir un moment de conte amb el nen es fa partícips del seu món, comuniquem, li expliquem, li passem els fulls, fem sorollets, simulem ser un lleó, un gos.

A les diferents aules practiquem el racó de lectura amb activitats més o menys dirigides segons l’edat dels infants amb l’objectiu d’assolir un lligam especial entre els infants i els contes.

Activitat de Piscina

Quan arriba el bon temps i durant l’últim trimestre de l’any escolar les daines (primer semestre P-1) incorporen una nova activitat a la seva graella, un cop a la setmana van a la piscina. L’objectiu és familiaritzar l’Infant amb aquest medi, l’aquàtic, element que generalment es troba fora del seu entorn proper. Els infants adquireixen autonomia tot gaudint de l’aigua i desenvolupen noves habilitats a nivell motriu, afectiu, social i cognitiu.

Aquesta activitat és optativa. Es duu a terme dins de l’horari escolar i es realitza un cop a la setmana. Les classes es desenvolupen amb monitors especialitzats que els ensenyen a flotar, respirar i jugar dins de l’aigua.

Aquesta activitat continua a P-2 durant tot el curs escolar.

Sortides

Quan el curs s’està acabant, com a cloenda pels que se’n van P-2, anem dos dies i una nit de convivències a Aina, una casa de colònies. Fem una descoberta de l’entorn natural, petites excursions, gimcanes, titelles, ... Gaudim de noves experiències amb els companys en un lloc nou i fora de l’entorn familiar.

Durant el curs i pels infants ja fiançats en la marxa, es porta a terme diferents sortides relacionades amb els temes d’interès que es treballen durant l’any (Fira del bestiar, parc central, mercat dels Marginets, bombers, Borda Sabaté....). També desenvolupem activitats conjuntes amb els pares com la visita al Zoo de Barcelona, sortides a la neu...

D’aquesta manera resulta més fàcil aprendre i conèixer la realitat que els envolta.

Mitjançant les sortides i les colònies:
  • coneixem l’entorn més proper.
  • desenvolupem l’autonomia personal.
  • consolidem el grup–classe.
  • acostem la cultura del país als infants.
  • el nen mitjançant diferents experiències és el protagonista de l’acció.