KIDS Escola Infantil

Perquè la Kids en els primers anys de vida

  • Home
  • Perquè la Kids en els primers anys de vida

Pel seu plantejament centrat en l’individu com a centre de l’aprenentatge

El nostre objectiu és ajudar en aquesta primera etapa de vida als infants en el seu complet desenvolupament harmònic,en un entorn adaptat, estimulant i afectuós. Formem els infants en competències, desenvolupant la indagació, l’esperit crític el treball en equip. Fomentem valors, hàbits i pautes de conducta que els serviran per tenir més autonomia personal, més autoestima i afrontar amb garanties l’etapa de primària.

“Un gran nombre de possibilitats de desenvolupament es perden a edats molt joves perquè no se’ls dona la possibilitat de revelar-se” JAROSLOV KOCH

La nostra línia educativa es basa en dos eixos:
1. L’aprenentatge primerenc, consisteix en un conjunt d’activitats cognitives, motrius i socials pensades per desenvolupar les grans capacitats que tenen els infants al néixer,així com prevenir possibles deficiències i retards evolutius que puguin sorgir tant a nivell psíquic, físic o sensorial.
“L’estimulació permet el desenvolupament del cervell i facilita l’aprenentatge. Cada nen té la capacitat de destacar, només cal donar-li l'oportunitat de desenvolupar tot el seu potencial intel•lectual i motriu” GLENN DOMAN.
2. L’aprenentatge basat en projectes transversals, que busquen treballar en el perfil de l'alumne, desenvolupar i consolidar competències i habilitats que els formaran com a alumnes competents. Ens inspiren els treballs realitzats pel Professor Howard Garner de les intel·ligències múltiples que permeten oferir una metodologia d’aprenentatge adaptada a cadascun.

Per les seves oportunitats curriculars excepcionals

Escola Bilingüe, Català-Anglès i també Francès

Des dels 6 mesos els infants es troben immersos en un ambient on es parla en Català i Anglès com a llengÜes vehiculars, però també en Francès. Durant tota l’etapa d'educació infantil, l’infant anirà consolidant l’aprenentatge de les llengües mitjançant unitats didàctiques, projectes, contes i teatre entre altres.

Comunitat lectora

La competència lectora és essencial en aquest món altament tecnològic. Afavorim, des dels primers mesos de vida, l’hàbit de la lectura de la mà de l'adult. La lectura significa desxifrar paraules però també imatges. Practiquem el racó de lectura, els contacontes, les titelles amb suport visual amb l’objectiu d’assolir un lligam especial entre els infants i els contes.

Activitat Artística de Plàstica, Teatre i Música

El llenguatge plàstic permet descobrir vivències i sentiments, fent ús d’elements conceptuals i visuals, propis d’aquest llenguatge. Aquestes activitats desenvolupen la sensibilitat, la capacitat creativa, l’interès artístic i incentiva la imaginació.
Mitjançant el taller de teatre oferim als nens l'oportunitat de desenvolupar l'expressió verbal i corporal, estimular la seva capacitat de memòria i la seva agilitat mental. Així el nen adquireix autoestima, respecte, aprèn a escoltar i a expressar les seves emocions i a mostrar-se davant els altres.
La música és un vehicle d’emocions, és, a nivell emotiu, un element fonamental en la nostra vida. La música ajuda a desenvolupar la personalitat, la comunicació, la relació i la propiocepció. El llenguatge musical és sempre present en tot l’entorn de l’escola Kids.

Experimentació a l’aire lliure

Descontextualitzem l’aprenentatge de l’aula. Tenim la voluntat d’apropar els conceptes i naturalesa per tal de satisfer i estimular la curiositat i la necessitat de l’infant d’actuar i experimentaran un entorn estimulant per assolir així aprenentatges significatius.

Iniciació a la Natació

L'Activitat de piscina estimula el desenvolupament motriu en un nou entorn, l’aquàtic. Els infants adquireixen autonomia, autoestima i desenvolupen noves habilitats tant motrius, com afectives i cognitives.

Per un equip educatiu vocacional i inspirador

La qualitat d’un programa educatiu depèn en gran mesura de la motivació i la qualificació del personal docent. La nostra tasca com a professionals de la infància és donar la millor resposta educativa per tal de fer infants feliços, autònoms, amb una alta autoestima, aconseguint adults optimistes i amb motivació per assolir una societat millor.
El nostre equip educatiu està integrat per un equip docent qualificat, motivat i plurilingüe, amb educadors natius anglesos, francesos i catalanss que estimen la seva professió i viuen amb passió la feina que fan. El seu èxit es manifesta a través dels somriures i els progressos assolits pels infants.

Per la seva educació en valors

Busquem desenvolupar i promoure en els infants el pensament crític, que puguin contrastar amb criteri les opinions dels demés. L'empatia, la cultura de l'esforç, la solidaritat i el respecte són valors intrínsecs a l’escola Kids.

Per ser una escola centrada en la família

La família forma part de la nostra comunitat educativa. La comunicació família-escola i la implicació de les famílies en el dia a dia és fonamental i té un rol primordial en el desenvolupament equilibrat de l'infant. Mitjançant “la família a l’escola” volem recolzar aquest vincle i compartir experiències. L'Escola de Pares pretén ser una activitat continuada per la formació en aquells temes que influeixen en l’educació dels fills, a partir d’un mètode dinàmic i participatiu en el qual s’afavoreix la convivència i el coneixement entre els participants i la dels participants amb l’escola dels seus fills. S’estructura amb reunions i conferències trimestrals i un sopar-cloenda on es presenten les conclusions. El Cafè pedagògic amb direcció és un espai que permet abordar amb al direcció del centre dubtes, neguits i temes d’interès. Es tracta d’implicar les famílies al dia a dia de l’escola mitjançant xerrades en un espai relaxat, informal i respectuós. Es farà cada dos mesos, els dijous (de 9h a 9h30) a l’escola Kids.